REGLEMENT

Regelmatigheidscriterium

Elke wedstrijd kan de deelnemer 1 punt aan regelmaat verdienen. Bij deelname aan 9 van de 13 wedstrijden, zal de deelnemer tijdens de slothappening (datum later te bepalen) in aanmerking komen voor een extra naturaprijs.

Klassement Puntencriterium

Voor de editie van 2020 zal er een nieuwe puntenberekening toegepast worden.

Voor de hoofdwedstrijden (= langste afstand) worden punten gescoord op basis van volgende tabel. Zoals je kan zien kunnen er meer punten behaald worden als er meer deelnemers zijn. Voor de andere wedstrijden worden er voor de eerste 50 atleten ook nog punten toegekend.
Indien een atleet meer dan één afstand loopt per wedstrijddag, geldt enkel de afstand met de hoogst behaalde punten.

Per atleet tellen de 9 beste resultaten.

Volgende geldprijzen (in EUR) zijn in 2020 van toepassing voor het eindklassement. Deelnemers moeten evenwel minstens aan 7 manches hebben deelgenomen.

  • Mannen: 100-75-50-40-30-25-20-15-10-10
  • Vrouwen: 75-50-40-30-20-15-10-10-10-10
  • Masters (M40) Mannen: 50-25-15
  • Masters (W40) Vrouwen: 35-25-15
  • Masters (M50) Mannen: 30-20-10
  • Masters (W50) Vrouwen: 30-20-10

Cumulatie van beide categoriën is niet mogelijk, maar de hoogste geldprijs is wel van toepassing. Bijvoorbeeld, als een master een hogere geldprijs kan halen in het overall-klassement, dan telt die prijs en schuiven de volgende atleten door in de ranking.

 

 

Algemene voorwaarden

 
Door zich in te schrijven, verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

1. Informatie
1.1. Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor de organisator. De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van de organisator, zonder hiervoor een vergoeding te claimen. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord dat uw naam en geboortejaar in de uitslag zal gepubliceerd worden. Door uw deelname aan een van de wedstrijden van het Dendercriterium zal u automatisch opgenomen worden in het klassement van het Dendercriterium. Daar zal uw naam en geboortedatum gepubliceerd worden.
1.2. Informatie van de deelnemers kan gebruikt worden ter promotie van andere evenementen die door de organisator georganiseerd worden. Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.