REGLEMENT

 Regelmatigheidscriterium

Elke wedstrijd kan de deelnemer 1 punt aan regelmaat verdienen. Bij deelname aan 9 van de 13 wedstrijden, zal de deelnemer tijdens de slothappening (datum later te bepalen) in aanmerking komen voor een extra naturaprijs.

Klassement hoofdwedstrijden

Voor de hoofdwedstrijden (= langste afstand) worden er ook punten gescoord, procentueel dalend van 100% naar 0. Per atleet tellen de 9 beste resultaten. 
Elke wedstrijd telt mee voor een gelijk aantal punten met een maximum van 1.000 punten per wedstrijd.

Volgende geldprijzen (in EUR) zijn in 2019 van toepassing voor het eindklassement. Deelnemers moeten evenwel minstens aan 6 manches (langste afstand) hebben deelgenomen.

  • Mannen: 125-100-75-50-25-20-15-10-10-10
  • Vrouwen: 100-75-50-25-20-15-10-10-10-10
  • Masters (M40) Mannen: 75-50-25-15-10
  • Masters (W40) Vrouwen: 50-35-25-15-10
  • Masters (M50) Mannen: 50-30-20
  • Masters (W50) Vrouwen: 40-20-10

Cumulatie van beide categoriën is niet mogelijk, maar de hoogste geldprijs is wel van toepassing. Bijvoorbeeld, als een master een hogere geldprijs kan halen in het overall-klassement, dan telt die prijs en schuiven de volgende atleten door in de ranking.

 

 

Algemene voorwaarden

 
Door zich in te schrijven, verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

1. Informatie
1.1. Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor de organisator. De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van de organisator, zonder hiervoor een vergoeding te claimen. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord dat uw naam en geboortejaar in de uitslag zal gepubliceerd worden. Door uw deelname aan een van de wedstrijden van het Dendercriterium zal u automatisch opgenomen worden in het klassement van het Dendercriterium. Daar zal uw naam en geboortedatum gepubliceerd worden.
1.2. Informatie van de deelnemers kan gebruikt worden ter promotie van andere evenementen die door de organisator georganiseerd worden. Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.