NEXT MASPOE EVENTS

Fluo Gent affiche

 

Nightruns najaar2018

 
AANTAL BEZOEKERS
We hebben 40 gasten online
 
Door zich in te schrijven, verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.
 
 
1. Inschrijving & deelname
1.1. De deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.
1.2. Deelnemers die zich vooraf inschrijven maar niet vooraf betalen, betalen bij het afhalen van hun deelnamepakket het verhoogde daginschrijvingstarief. Enkel deelnemers die de dag zelf kunnen aantonen dat ze vooraf betaald hebben, vallen buiten deze regeling.
1.3. In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
1.4. Deelnemers die op een evenement hun inschrijving willen doorgeven aan een ander persoon betalen ter plaatse € 2 administratiekosten. Idem voor deelnemers die op de dag van het evenement van afstand willen wisselen. Indien voor de nieuw gekozen afstand een meerprijs geldt, zal ook die worden aangerekend.
1.5. Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, kan de deelnemer zich gratis laten inschrijven voor de volgende editie van hetzelfde evenement. De organisator kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
1.6. Het borstnummer moet tijdens de volledige wedstrijd gedragen worden.
1.7. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.

 

2. Individuele verantwoordelijkheid
2.1. Elke deelnemer dient in goede gezondheid te zijn en een goede fysieke conditie te hebben waardoor hij in staat is deel te nemen aan dit sportevenement. Elke deelnemer verklaart door inschrijving te voldoen aan deze voorwaarde.
2.2. Elke deelnemer ontlast de organisatie van elke aansprakelijkheid voor ongevallen.
2.3. Elke deelnemer dient op het parcours de aanwijzingen gegeven door medewerkers van de organisatie te volgen.

3. Informatie
3.1. Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor de organisator. De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van de organisator, zonder hiervoor een vergoeding te claimen. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord dat uw naam en geboortejaar in de uitslag zal gepubliceerd worden.
3.2. Informatie van de deelnemers kan gebruikt worden ter promotie van andere evenementen die door de organisator georganiseerd worden. Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.